Joomla Modules

Lubań  

   

   

Kultura-Wydarzenia  

        

                                   

   

   

   

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

   

Tu się loguj...  

   

Gościmy Live  

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

   

   

wiosna

AKTUALNOŚCI

Ocena użytkowników:  / 15
SłabyŚwietny 
Szczegóły

Terminy naszych kolejnych spotkań ustalone zostały na: -

 

21.04.2015 r. – wtorek - godz. 16.30 – ca. 2 h

19.05.2015 r. – wtorek – godz. 16.30 – ca. 2 h

16.06.2015 r. – wtorek – godz. 16.30 – ca. 2 h

załączniki.
23.02.2015-Notatka-ze-spotkania.pdf
DAR-2015-Deklaracja-udzialu.doc


 

Dzisiaj- dn. 23 .02. 2015 r. odbyło się pierwsze /robocze/  spotkanie stowarzyszeń oraz St."Pogranicze" 

i Ł.C.R.  na którym omówione były wstępne propozycje co do organizacji Dnia Aktywnej Rodziny- "Dar"

w roku bieżącym. Znaczących zmian raczej nie będzie a o konkretach na przyszłym spotkaniu.

            red.

  

Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego
„Pogranicze” w Lubaniu, we współpracy z Łużyckim Centrum Rozwoju, serdecznie
zaprasza przedstawicieli lubańskich organizacji pozarządowych (stowarzyszeń,
fundacji, klubów sportowych etc.) do udziału w spotkaniu informacyjnym w dn.
23 lutego 2015 r. (poniedziałek) o godz. 16.30 w Lubaniu nt. organizacji w
VI.2015 r. festynu pt. Dzień Aktywnej Rodziny „DAR” z udziałem lubańskich
organizacji pozarządowych 

29 czerwca 2014 r. został zorganizowany w Lubaniu, w ramach Dni Lubania,
Dzień Aktywnej Rodziny „DAR” – festyn dla mieszkańców, połączony z
prezentacją ofert lubańskich organizacji pozarządowych. W przygotowaniu i
organizacji wydarzenia aktywnie uczestniczyli przedstawiciele 20 lokalnych
organizacji i grup nieformalnych.  Akcja była koordynowana przez
Stowarzyszenie P-ZFST „Pogranicze” i ŁCR. Festyn  spotkał się z bardzo dużym
zainteresowaniem  mieszkańców Lubania.

W 2015 r. serdecznie zapraszamy lubańskie organizacje i grupy do ponownego
współtworzenia Dnia Aktywnej Rodziny „DAR”. Zaproszenie kierujemy zarówno do
przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup, które uczestniczyły w
pierwszej edycji „DAR-u”, jak również organizacji i grup, które nie wzięły
udziału w ubiegłorocznym festynie. Uczestnictwo w Dniu Aktywnej Rodziny
DAR” jest dla organizacji bezpłatne.

Termin i miejsce spotkania:
      23 lutego 2015 r. (poniedziałek), sala konferencyjna Łużyckiego Centrum
Rozwoju w Lubaniu (ul. Rynek – Sukiennice 38, Lubań)
     Rozpoczęcie spotkania: godz. 16.30.       Przewidywany czas trwania spotkania: 1 – 1,5 h

Ramowy program spotkania:  Organizacja w roku 2015  przez lubańskie organizacje pozarządowe i grupy
nieformalne wspólnego festynu pt. Dzień Aktywnej Rodziny „DAR” – prezentacja
i omówienie założeń, możliwości, potrzeb i pomysłów.
  Współpraca pomiędzy lubańskimi organizacjami pozarządowymi.

Zgłoszenia:
Prosimy o potwierdzenie do dn. 19.02.2015 r. Państwa udziału w spotkaniu -
telefonicznie lub drogą mailową do:
Lokalny Inkubator Organizacji Pozarządowych w Lubaniu  przy Stowarzyszeniu
P-ZFST
„Pogranicze” (ul. Armii Krajowej 30, Lubań, parter, wejście od podwórza)
Osoba do kontaktów: Monika Pleśnierowicz

 

         red.


 

                                 Bezpłatna książka dla miłośników historii

 

Do rąk mieszkańców powiatu lubańskiego trafiła nowa książka odkrywająca zagadki regionu z okresu II wojny światowej zatytułowana „Tajne zakłady III Rzeszy w powiecie lubańskim”. Publikację, autorstwa Andrzeja Maciaszczyka i Łukasza Orlickiego, wydaną przez lubańskie Stowarzyszenie „Pogranicze”, miłośnicy lokalnej historii mogą odebrać za darmo w Informacji Turystycznej w Lubaniu oraz Lokalnym Inkubatorze Organizacji Pozarządowych w Lubaniu. Ziemia lubańska obfituje w obiekty związane z historią II wojny światowej. Tajemnicze sztolnie, schrony, pozostałości fabryk i zakładów budzą dziś wiele emocji. Nic też dziwnego, że z roku na rok wzrasta zainteresowanie mieszkańców regionu i turystów zabytkami o militarnej historii. Książka „Tajne zakłady III Rzeszy w powiecie lubańskim” została wydana przez Stowarzyszenie P-ZFST „Pogranicze” w ramach projektu pt. Spotkania z historią - wzmocnienie regionalnej tożsamości kulturowo-historycznej oraz aktywności obywatelskiej mieszkańców powiatu lubańskiego, dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Partnerem przedsięwzięcia było Łużyckiego Centrum Rozwoju. Wydawnictwo stanowi podsumowanie 7-miesięcznego projektu historycznego, w ramach którego został przeprowadzony także cykl warsztatów dla młodzieży oraz zorganizowano konferencję i wystawę edukacyjną. Publikacja powstała z inicjatywy lubańskiego eksploratora Andrzeja Maciaszczyka. Oprócz materiałów jego autorstwa zawiera także obszerny artykuł cenionego znawcy tematu Łukasza Orlickiego (współpracującego z miesięcznikiem „Odkrywca”). Wydawnictwo prezentuje szeroką panoramę niemieckich podziemnych założeń, które mieściły się w okresie II wojny światowej na terenie powiatu lubańskiego. Za kartach książki poznamy historię obiektów z Lubania (m.in. sztolnie pod Kamienną Górą, zakłady GEMA Werke), Nawojowa Śląskiego, Leśnej czy też Miłoszowa. Publikacja ukazuje te miejsca głównie z perspektywy eksploratora. Zawiera m.in. liczne relacje z bezpośrednich wizyt w podziemnych kompleksach. Książka jest skierowana wyłącznie do mieszkańców powiatu lubańskiego (w tym osób mieszkających w Lubaniu). Można ją odebrać bezpłatnie w Informacji Turystycznej w Lubaniu lub w Lokalnym Inkubatorze Organizacji Pozarządowych w Lubaniu. Uwaga: dostępna jest ograniczona liczba książek. Decyduje kolejność zgłoszeń. Książkę „Tajne zakłady III Rzeszy w powiecie lubańskim” można odebrać za darmo w następujących punktach:

Książkę „Tajne zakłady III Rzeszy w powiecie lubańskim” można odebrać za darmo w następujących punktach: Informacja Turystyczna w Lubaniu

 Lokalny Inkubator Organizacji Pozarządowych przy Stowarzyszeniu Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” • ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań (parter, wejście od podwórza, obok księgarni językowej i nauki jazdy) • tel. 696 256 420 (numer czynny wyłącznie w godzinach pracy) • godziny pracy: poniedziałek 10:30 - 13.30, wtorek 15:00 – 18.00, środa 10:30 – 13:30, czwartek 10:30 – 13:30, piątek 15:00 – 18:00.

red.

 


 

 

 

 W związku z nowelizacją Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, której  prace trwają aktualnie w Sejmie, prosimy Państwa o PILNĄ odpowiedź na pytania:
  1. Zmiany w udostępnianiu informacji publicznej przez organizacje pozarządowe korzystające  ze  środków publicznych, czyli wyłączenie spod obowiązku prowadzenia BIP organizacji   pozarządowych:
  a) nieprowadzących działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,
b) nieposiadających statusu organizacji pożytku publicznego,
c) osiągających roczne przychody w wysokości nie przekraczającej 50 000 zł.
Przepis w dokładnym brzmieniu znajduje się w pkt 4 nowelizacji (aktualna jest wersja 14.01.2015)

2. Określenie procentowego limitu środków otrzymywanych w ramach 1%, które OPP może przeznaczyć na reklamę mającą na celu pozyskiwanie 1% w następnych latach. OPP, która uzyskała środki z 1%:
a) w wysokości nieprzekraczającej 200 000,00 zł, może przeznaczyć na reklamę nie więcej niż 5 % wartości uzyskanych środków;
b) środki w wysokości przekraczającej 200 000,00 zł, może przeznaczyć na reklamę nie więcej niż 2 % wartości uzyskanych środków.”.
Przepis w dokładnym brzmieniu znajduje się w pkt 26 nowelizacji (aktualna jest wersja 14.01.2015)

Prosimy o przesyłanie w trybie pilnym opinii do 19 stycznia 2015 r. do godziny 23:59 na adres: waldemar@weihs.pl. Opinie mogą dotyczyć wszystkich zapisów ustawy. Wszystkie Państwa uwagi przekażemy do Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, która zaprezentuje je podczas obrad podkomisji sejmowej.

 

Prosimy o wskazanie, których zapisów dotyczy opinia i zwięzłe uzasadnienie.

Informujemy, ze możliwe jest także samodzielne monitorowanie planowanych posiedzeń komisji i podkomisji na stronie Sejmu http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PlanPosKom.xsp oraz uczestnictwo w posiedzeniach podkomisji.

Projekt zmian ustawy:
http://www.slideshare.net/fun…/projekt-zmian-ustawy-opp-2015

http://www.slideshare.net/…/projekt-zmian-ustawy-opp-2015-z…

 

red.

 


 

Uprzejmie informujemy, że Lokalny Inkubator Organizacji Pozarządowych w Lubaniu, prowadzony przez Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze”, będzie kontynuował swoją pracę w 2015 r. dzięki wsparciu Gminy Miejskiej Lubań.

 

W styczniu 2015 r. pracujemy w dni robocze od poniedziałku do piątku w następujących godzinach:

 - poniedziałek 10.30  - 13.30

 - wtorek       15.00 – 18.00

 - środa          10.30 – 13.30

 - czwartek     10.30 – 13.30   

- piątek         15.00 – 18.00

NOWE GODZINY PRACY OD STYCZNIA 2015:                                  

-Poniedziałek   10.30 – 13.30

-Wtorek         15.00 – 18.00

-Środa           10.30 – 13.30

-Czwartek       15.00 – 18.00

-Piątek         11.30 – 18.00

 


 

Program
Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Lubańskiego
„ORGANIZACJE W DZIAŁANIU”
* Lubań * 15 grudnia 2014 r. (poniedziałek)*

Termin:15 grudnia 2014 r. (poniedziałek)
Miejsce:Lubań, sala konferencyjna Łużyckiego Centrum Rozwoju
Godzina rozpoczęcia:15.00
Organizator:

•  Stowarzyszenie Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego „Pogranicze” w
Lubaniu, we współpracy z:
•  Starostwem Powiatowym w Lubaniu,
•  Urzędem Miasta Lubań,
•  Łużyckim Centrum Rozwoju.

Ramowy program:
Od godz. 14:30 Rejestracja uczestników.
Godz. 15:00 - 16.15  Rozpoczęcie spotkania.
Powitanie.
Prezentacja działalności Dolnośląskiego Punktu Konsultacyjno-Doradczego
/ Lokalnego Inkubatora Organizacji Pozarządowych w Lubaniu w 2014 r.
Organizacje i grupy w działaniu  – prezentacja działalności organizacji
pozarządowych w regionie
Godz. 16.15 - 16.45 Poczęstunek
Godz. 16.45 – 18.00  Formy dialogu społecznego i możliwości jego rozwoju w powiecie
lubańskim i mieście Lubań na przykładzie dobrych praktyk(grupy dialogu
społecznego, rady działalności pożytku publicznego)
Dyskusja, wymiana doświadczeń.

Pozostałe informacje:
•  udział w Forum jest bezpłatny,
•  w holu udostępnione zostaną stanowiska na prezentacje własnych materiałów
poszczególnych organizacji uczestniczących w Forum,
•  organizacje zainteresowane prezentacją swoich działań w bloku pt. „Organizacje i grupy w
działaniu” prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w celu ustalenia tematu i czasu
wystąpienia.
Zgłoszenia:
Uprzejmie prosimy o potwierdzenie do piątku 12 grudnia 2014 r. Państwa udziału w Forum.
Zgłoszenie przyjmuje p. Monika Pleśnierowicz (Lokalny Inkubator Organizacji Pozarządowych w
Lubaniu)
•  drogą mailową: inkubatorngo.luban@gmail.com
•  telefonicznie: 696 256 420 (numer czynny w godzinach pracy: poniedziałek 10.30-13.30,
wtorek 12.30 – 19.00, środa 10.30 – 13.30, czwartek10.30 – 13.30, piątek 11.30 – 18.00),
lub
•  osobiście: w siedzibie Lokalnego Inkubatora Organizacji Pozarządowych / Dolnośląskiego
Punktu w Lubaniu (ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań, parter, wejście od podwórza).

      red.

 


 

 

 

1. ODBIÓR BEZPŁATNYCH BROSZUR PRZEZ ORGANIZACJE UCZESTNICZĄCE W OPRACOWANIU
BROSZURY:

Dla każdej organizacji, uczestniczącej w opracowaniu broszury,
przygotowaliśmy pakiet 15 szt.(bezpłatnie).

Po odbiór pakietu dla organizacji zapraszamy Państwa do:
LOKALNEGO INKUBATORA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
przy Stowarzyszeniu Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego
„Pogranicze”
• ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań  (parter, wejście od podwórza, obok
           księgarni językowej i nauki jazdy)

Magdalena Guła

Sekretarz - Członek Zarządu
Stowarzyszenie P-ZFST POGRANICZE

       red.

 


 

Brawo LSM


Tym razem się nie udało- chmm..! raczej się udało. Stowarzyszenie spełnia swoja rolę, choć w interpretacji ogólnej

mylone są pojęcia .Może to dobrze ,że mylone bo to oznacza przekonanie o zmiennej ..ot ziemskiej wspólnoty.

Rozliczne 'PORTRETY' w zrozumieniu nie panują a przecież samorząd to nie zarządzanie z centrum.

Gratulujemy wszystkim członkom LSM odwagi, uważnego patrzenia i nadziei , a to -no limits to learning-

Na szlak Nas zawiodła powinność, lecz świadomość sytuacji - nie dla każdego. To globalne kasyno. świat na opak, humanizuje konflikt ..aby się wykształcić społecznie trzeba poddać się osobowościom reklam. My Ludzie- jesteśmy tylko mydłem ' CAMEY" .

Podziękowania dla Przewodniczącej za scenariusz wizji.

Brawo LSM.


     red.

 


 

W imieniu Stowarzyszenia Południowo-Zachodnie Forum Samorządu Terytorialnego
"Pogranicze" serdecznie dziękuję za Państwa udział w spotkaniu ewaluacyjnym
3 listopada br., którego celem było wspólne podsumowanie przez lubańskie
organizacje przebiegu festynu Dzień Aktywnej Rodziny „DAR”.

„DAR” – rodzinny festyn dla młodszych i starszych lubaniaków - został
zorganizowany 29 czerwca br. przy aktywnym udziale 20 organizacji
pozarządowych  i grup z terenu Lubania.  Listopadowe spotkanie ewaluacyjne
miało na celu ocenę tegorocznego „DAR”-u oraz wypracowanie pomysłów
przyszłych, wspólnych działań lubańskich organizacji. W ewaluacji wzięli
udział przedstawiciele 13 organizacji, współtworzących „DAR”, łącznie ponad
20 osób

Notatkę ze spotkania, obejmującą także efekty pracy warsztatowej w grupach,
przekażemy Państwu drogą mailową do końca listopada br.

Magdalena Guła

Sekretarz - Członek Zarządu

Stowarzyszenie P-ZFST POGRANICZE
ul. Armii Krajowej 30, 59-800 Lubań
Tel. 75 721 50 77
www.pogranicze-csb.home.pl


       red.


 

 

Dzisiaj  11.11.2014 w Dniu Niepodległości przy kurhanie  Józefa Piłsudskiego

złożyliśmy kwiaty pamiętając o latach niewoli i bohaterskich walk w obronie suwerennej Polski. Nasza  reprezentacja jak zwykle ekstra- z powagą i duchową obecnością.

Była też orkiestra, co pozwala się zawsze wyluzować a msza nadała sens dzisiejszemu dniu.

    red.

 

 

   

   
   

Sonda Lsm  

Gdzie jest skarb Templariuszy?

Nie ma takiego skarbu. - 7.1%
To Maria Magdalena. - 57.1%
Gdześ na Mazowszu. - 28.6%
Historia wydumana. - 7.1%

Ilość głosów: 14
Głosowanie zakończone : 28 Lut 2015 - 00:00
   

Hit na dziś  

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

   

   

Galeria-Lsm  

Alternative flash content

Requirements

Get Adobe Flash player

   

okiem na słuch..obojga ..  

   

   
   
   
© 2011-2014 ©PANACEUM LSM-LUBAŃ- admin.marak Aureliusz